Skip to main content

Denmark

Adhering Organization

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

H.C. Andersens Boulevard 35 
DK-1553 Copenhagen V, Denmark 
Phone: +45 - 33 43 53 00 
Fax: +45 - 33 43 53 01


Committee for Mathematics

National Committee for IMU

Chairman:
Mikael Rørdam
University of Copenhagen
E-mail: rordam@math.ku.dk

Secretary:
Søren Fournais
Aarhus University
E-mail: fournais@math.au.dk


Mathematical Society

DMF - Dansk Matematisk Forening / 
Danish Mathematical Society

Steen Thorbjørnsen
Institut for Matematik
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 118, bygn. 1530
DK-8000 Aarhus C
Denmark
E-mail: steenth@math.au.dk