Skip to main content

Denmark

Adhering Organization

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

H.C. Andersens Boulevard 35 
DK-1553 Copenhagen V, Denmark 
Phone: +45 - 33 43 53 00 
Fax: +45 - 33 43 53 01


Committee for Mathematics

National Committee for IMU

President:
Søren Fournais
University of Copenhagen
E-mail: fournais@math.ku.dk

Vice President:
Søren Galatius
University of Copenhagen
E-mail: galatius@math.ku.dk


Mathematical Society

DMF - Dansk Matematisk Forening / 
Danish Mathematical Society

Simon Kristensen 
Institut for Matematik
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 118
Bygning 1530
8000 Aarhus C
Denmark
Tel: +4587155725
E-mail: sik@math.au.dk