Skip to main content

Netherlands

Adhering Organization and Committee for Mathematics

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap

Chairman of Het Koninklijk Wiskundig Genootschap
Prof.dr. M.C.M. de Gunst
Department of Mathematics
Faculty of Science
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1111
1081 HV Amsterdam
The Netherlands
E-mail: voorzitter@wiskgenoot.nl


Mathematical Society

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap

Centrum Wiskunde & Informatica
P.O. Box 94079
1090 GB Amsterdam
The Netherlands

Dr. Charlene Kalle, secretary
E-mail: secretaris@wiskgenoot.nl