Skip to main content

Venezuela

Adhering Organization and Committee for Mathematics

Asociación Matemática Venezolana

Luis Angel Rodríguez
Presidente, Consejo Directivo Nacional
Asociación Matemática Venezolana 
Apartado Postal 47898 
Caracas 1041-A
Venezuela 
E-mail: larodri@uc.edu.ve